Północna część Jury

Okolica pomiędzy Mstowem a Małusami Wielkimi - północna część Jury.